Zaostřeno na Baumatic

Zůstane značka na českém a slovenském
trhu? A jak to bude se záručními opravami?

ČESKÉ ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI BAUMATIC SE OCITLO V BEZVÝCHODNÉ SITUACI A BYLO
NUCENO NA SEBE PODAT INSOLVENČNÍ NÁVRH, KTERÝ JEŠTĚ V DOBĚ UZÁVĚRKY STÁLE NEBYL
SOUDEM PŘIJAT. DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SE DÁ OČEKÁVAT, ŽE FIRMA DO INSOLVENCE
NAKONEC VSTOUPÍ. PŘINÁŠÍME PŘEHLED MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ VÝVOJE.

naše redakce sbírala poslední více než měsíc a půl informace z trhu i od samotného zastoupení Baumatic a podařilo se nám v rámci možností složit skládačku,která nám ukázala, co značku na českém trhu v budoucnu s největší pravděpodobností čeká. Příliš nepočítáme s variantou, že soud insolvenční návrh neschválí, respektive pravděpodobnost takového vývoje je dle našich informací naprosto minimální. Další chod událostí tedy vychází z toho, co může následovat po vstupu firmy do insolvence.

Důvody finančních problémů
Hned na začátku je potřeba říci, že se česká firma nedostala do finančních potíží kvůli změnám ve výrobní strategii či krachu jednoho z výrobních partnerů na severu Itálie, k němuž došlo loni na jaře. Baumatic si zde nechával vyrábět pouze dražší spotřebiče řady Premium, na kterých jeho byznys v Česku určitě nestál.Hlavním důvodem pádu firmy je její neschopnost splácet dluh jiným věřitelům,v první řadě bance.Jak se nám podařilo zjistit,výroba spotřebičů pro další trhy nebyla tím to nijak ohrožena, protože o vyrovnání dluhů, které u výrobců česká firma měla, se postarala britská centrála Baumatic.

Značka má pokračovat
Nejen z oficiálního velmi obecně napsaného prohlášení, které české zastoupení rozeslalo svým partnerům včetně magazínu SELL, vyplývá, že chce Baumatic v Česku a na Slovensku nadále působit. Důležité je ono „nejen“ v předchozí větě, protože nám tuto informaci potvrzují i další informační zdroje z trhu, které si nepřejí být v textu jmenovány. Redakce jejich totožnost samozřejmě zná.nejpravděpodobněji nechá Baumatic proběhnout insolvenční řízení a takříkajíc českou s. r. o. pomalu „umřít“. Návrat na trh neproběhne dle našeho názoru dříve než na začátku roku 2014, protože bude centrála čekat na ukončení insolvenčního procesu české firmy. Jednou z variant je, že posléze založí novou společnost, která by převzala veškeré závazky předchozího distributora. Druhou potom vytvoření organizační složky, přímo spadající pod britskou centrálu,což se nám jeví jako rozumnější řešení.V každém případě si bude restart žádat nemalou investici a nejspíš získání nového investora.

Záruční servis
Spotřebiče Baumatic, jichž se týká standardní zákonná záruka nebo i prodloužená záruka, jsou na trhu v opravdu hojném počtu. náš odhad postavený na dostupných neoficiálních informacích z trhu hovoří o spotřebičích prodaných v hodnotě 500 až 700 milionů korun, na které musejí prodejci poskytnout svým zákazníkům záruční opravy zdarma. Většinu trhu, hlavně velké partnery Baumaticu, proto zajímá to, zda nástupnická distribuční společnost nebo organizační složka převezme tyto závazky. Kdyby se tak nestalo, zůstaly by náklady na prodejcích, což by pro některé mohlo znamenat vážný problém. Baumatic oficiálně slibuje, že servisní závazky jsou platné a bez ohledu na další vývoj se ke svým partnerům neotočí zády. Ostatně i v současné situaci, kdy ještě není firma v insolvenci, ale fakticky funguje tak „napůl plynu“, podle našich informací servis zajišťuje.

Náš pohled
Aktuálně nepovažujeme za příliš reálné, že by Baumatic z českého trhu zcela zmizel. Evidujeme jasnou snahu situaci řešit. Na druhou stranu vývoj v těchto událostech není lehké odhadovat, protože může kdykoliv dojít k náhlému zvratu a proměnných je ve hře ještě stále příliš mnoho. Situaci budeme nadále sledovat a k tématu se v některém z letošních vydání ještě vrátíme.

Zdroj: Sell • Září 2013, Lubor Jarkovský


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /www/doc/www.chladservisvara.cz/www/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 213

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /www/doc/www.chladservisvara.cz/www/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 213