Reklamační řád

 

Záruční podmínky

- Při převzetí výrobku u obchodníka, si vždy zkontrolujte, zda jsou údaje o značce, typu a výrobním čísle
   totožné s výrobkem.
- U všech výrobků naleznete veškerou dokumentaci, jedná se o záruční list, návod v českém jazyce a
   seznam servisních středisek.
- Jedná li se o záruční opravu, je zdarma a je účtována nositeli záruky.
 

Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat

- název, model a typ výrobku
- výrobní číslo Product Number (u některých výrobků i ART) a sériové číslo
- datum prodeje
- razítko a podpis prodejce
 

Při objednávce záruční opravy je potřeba nahlásit

- Vaše jméno, adresu a telefon
- značku, typ a výrobní číslo popř. ART nebo Prod.No. výrobku
- popis závady
 

Pozáruční opravy

Náklady na pozáruční opravu hradí spotřebitel (cesta, práce, materiál)
Na každou pozáruční opravu je poskytována záruční lhůta.
 
- 3 měsíce na práci v souladu s § 654 Občanského zákoníku.
- Na dodaný materiál poskytuje Zhotovitel záruční dobu 24 měsíců od doby ukončení opravy,
    vyjma materiálu, který podléhá zvláštním právním předpisům.
 
 

Reklamační řád 

 
Tento řád vychází z platného Občanského zákoníku a je upřesněn prodávajícím, firmou Chladservis VaRa, spol. s r.o., Veslařská 54, 637 00 Brno.
V zájmu co nejpružnějšího vyřízení Vaší reklamace v záruční době nás prosím kontaktujte na tel.č. 543235156-58, kde s Vámi dojednáme nejlepší postup pro řešení.
 

Reklamace v záruční době:

1. Záruční dobu stanovují jednotliví výrobci individuálně. Záruční doba (min. 24 měsíců) je uvedena na
    záručním listu.
2. Záruční doba začíná platit datem prodeje spotřebiče kupujícímu.
3. V případě závady na spotřebiči v záruční době má zákazník právo na bezplatnou opravu spotřebiče
     nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady autorizovanému servisnímu středisku.
    (Seznam autorizovaných středisek je dodáván společně se zbožím, popřípadě informaci o nejbližším
    servisním centru sdělí prodávající).
4. Komunikaci se servisními středisky zákazník dokladuje potvrzeným záručním listem a fakturou.
    Tyto doklady zákazník obdrží při převzetí zboží od prodejce.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v servisu.
6. V případě, že spotřebič není opravitelný u zákazníka, je zboží odvezeno do servisního střediska,
    kde je opraveno. Náklady na opravu spotřebiče a jeho dopravu jsou pro zákazníka bezplatné
    (nevztahuje se na malé volně stojící spotřebiče).
7. Jestli-že servisní technik shledá závadu na spotřebiči neopravitelnou, sepíše o této skutečnosti se
    zákazníkem reklamační protokol, ve kterém je závada popsána a neopravitelnost potvrzena.
    Na základě této zprávy zákazník požaduje výměnu zboží nebo vrácení finanční částky u
    prodávajícího.
 

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

- na poškození běžným opotřebením
- spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.) nebylo-li prokázáno,
   že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky
- poškozením zboží při přepravě (řeší se s dopravcem při převzetí)
- nesprávnou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v
   dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly, vniknutím vody nebo jiných tekutin
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými
   v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN – přepětím v elektrické síti apod.
- pokud byly provedeny zásahy (opravy, úpravy) do výrobku neautorizovaným servisem
- při mechanickém poškození při používání výrobku
- při používání výrobku nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům
   apod. vyjímkou jsou příspěvkové organizace)
- na znečištění přístroje a jeho případné čištění

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /www/doc/www.chladservisvara.cz/www/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 213

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /www/doc/www.chladservisvara.cz/www/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 213